Loading ....
Przedszkole nr 9 w Siemianowicach Śląskich
Biuletyn Informacji Publicznej
przedszkola nr 9 w Siemianowicach Śląskich
został stworzony w celu powszechnego
udostępniania informacji publicznej w postaci
elektronicznej
Okrężna 17
41-100 Siemianowice Śląskie
tel/fax: 32 228 39 39
e-mail: przedszkole9@siemianowice.pl
strona: http://www.p9siemianowice.pl
Strona główna => Oferta edukacyjna => Rozkład dnia

Rozkład dnia

Codzienny czas pracy przedszkola od godz. 6:00 - 17:00

6:00 - 8:00

schodzenie się dzieci,

czynności opiekuńcze

zabawy swobodne

tworzenie okazji do wymiany informacji:

 • rozmowy indywidualne z dziećmi
 • rozmowy z rodzicami

zabawy ruchowe

prowadzenie obserwacji

praca korekcyjno-wyrównawcza

8:00-8:45

wspieranie rozwoju dzieci poprzez:

 • zabawy dydaktyczne
 • ćwiczenia mowy, artykulacyjne, oddechowe itp.
 • zabawy ruchowe
 • poranne ćwiczenia gimnastyczne
 • zabawy konstrukcyjne
 • zabawy rozwijające percepcję wzrokową, słuchową
 • zabawy kołowe
 • rysowanie

prowadzenie obserwacji, diagnozowanie

praca korekcyjno-wyrównawcza

tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zainteresowania dzieci

8:45-9:00

przygotowanie do śniadania

zabiegi higieniczne

czynności samoobsługowe

pełnienie dyżurów (w starszych grupach)

9:00-9:30

śniadanie

samodzielne spożywanie posiłków

wpajanie zasad zdrowego odżywiania się

wyrabianie nawyków higieniczno-kulturalnych

9:30-11:45

zajęcia dydaktyczne różnego typu realizowane według wybranego programu wychowania przedszkolnego:

 • przebywanie na świeżym powietrzu: w ogrodzie przedszkolnym, wycieczki, spacery
 • obserwacje przyrodnice
 • prace gospodarcze, porządkowe, ogrodnicze
 • gry i zabawy ruchowe
 • zajęcia sportowe, ćwiczenia gimnastyczne
 • tworzenie okazji do obserwowania, eksperymentowania, odkrywania
 • podejmowanie zabaw badawczych, konstrukcyjno-technicznych
 • manipulowanie, rysowanie, ćwiczenia grafomotoryczne
 • wspieranie działań twórczych poprzez kontakt ze sztuką, muzyką, literaturą

prowadzenie obserwacji, diagnozowanie

11:45-12:00

przygotowanie do obiadu

zabiegi higieniczne

czynności samoobsługowe

pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)

12.:00-13:45

odpoczynek poobiedni:

zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali i ogrodzie:

 • leżakowanie
 • słuchanie bajek
 • ćwiczenia relaksacyjne

zabawy intergujące grupę

organizowanie zajęć dodatkowych

tworzenie warunków do aktywności ruchowej dzieci

13:45-14:00

przygotowanie do podwieczorku

zabiegi higieniczne

czynności samoobsługowe

pełnienie dyżurów ( w starszych grupach)

14:00-14:30

podwieczorek

samodzielne spożywanie posiłków

wyrabianie nawyków higieniczno- kulturalnych

wpajanie zasad zdrowego odżywiania się

14:30- 17:00

zabawy swobodne w sali lub w ogrodzie

tworzenie sytuacji rozwijających indywidualne zdolności i zinteresowania dzieci

organizowanie zajęć dodatkowych

praca korekcyjno- wyrównawcza

rozmowy indywidualne z dziećmi i rodzicami

rozchodzenie się dzieci

Pokaż informacje o artykule